Co prozradí etiketa o sektu?

Etiketa Bohemia Sekt - DEMI SEC

V České republice se používá tzv. germánský systém označování vína na etiketách, který klade důraz na údaje o jakosti. Povinně musí každá etiketa obsahovat údaje o obsahu alkoholu, objemu lahve, výrobci, informace o původu sektu (např. sekt z České republiky), o obsahu cukru, o případném obsahu alergenu a také označení druhu výrobku z révy vinné.

Sladké jako doux

aneb rozdělení dle obsahu zbytkového cukru

BRUT NATURE 0-3 g/l*
EXTRA BRUT 0–6 g/l
BRUT 0–12 g/l
EXTRA DRY 12–17 g/l
SEC 17–32 g/l
DEMI SEC 32–50 g/l
DOUX 50 g/l a více

 * Tento údaj lze použít pouze u sektů, kterým po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr.

Metoda výroby

Metoda Charmat

Toto označení znamená, že šumivé víno bylo vyrobeno kvašením v uzavřených tlakových nádobách.
Vyrobeno klasickou (popř. tradiční) metodou kvašením v lahvi. Výrazy „kvašeno v lahvi tradiční metodou“ nebo „tradiční způsob“ nebo „klasická metoda“ nebo „klasická tradiční metoda“ mohou být použity pouze k popisu šumivých vín s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením třetí země nebo jakostních šumivých vín, pokud výrobek:

 1. získal oxid uhličitý vlivem druhotného alkoholového kvašení v lahvi
 2. zůstal nepřetržitě v kontaktu s kaly po dobu alespoň devíti měsíců v tomtéž podniku od okamžiku, kdy bylo vytvořeno cuvée
 3. byl oddělen od kalů jejich odstřelením (degorzáží).

Na etiketě můžete narazit také na výraz „kvašeno v lahvi“. Ten se hlavně používá při tzv. transferní metodě výroby šumivého vína, kdy sice produkt také prokváší v lahvích, na rozdíl od tradiční metody se ale od kalů odděluje filtrací. Může se tak stát již po třech měsících.

Kategorie šumivých a perlivých vín

 • perlivé víno sycené oxidem uhličitým
 • perlivé víno
 • šumivé víno dosycené oxidem uhličitým
 • šumivé víno
 • jakostní šumivé víno neboli sekt
 • jakostní šumivé víno s. o. (stanovené oblasti)
 • jakostní aromatické šumivé víno
 • jakostní aromatické šumivé víno s. o. (stanovené oblasti)
 • pěstitelský sekt

Rozdělení šumivých a perlivých vín do jednotlivých kategorií se děje na základě mnoha parametrů a věc je tak složitá, že bychom museli přidat pár stránek. Ale z hlediska kvality je důležité vědět, jakýj je rozdíl mezi šumivým vínem a jakostním šumivým vínem neboli sektem.

Jakostní šumivé víno

Jakostní šumivé víno neboli sekt je výrobek, který se získává z čerstvých hroznů, z hroznového moštu nebo z vína prvotním, nebo druhotným kvašením se stanovenou dobou výroby v minimální délce šesti měsíců u metody Charmat a devět měsíců u klasické, neboli tradiční výroby kvašením v lahvi. Přetlak oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení musí činit minimálně 3,5 baru a cuvée pro jakostní šumivá vína musí obsahovat nejméně 9 % objemových alkoholu.

Šumivé víno

Šumivé víno je výrobek, který se sice získává stejným postupem jako sekt, nemá však stanovenou minimální dobu výroby. Přetlak oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení musí činit minimálně 3 bary a cuvée pro šumivá vína musí obsahovat nejméně 8,5 % objemových alkoholu.
Dlužno podotknout, že BOHEMIA SEKT vyrábí všechna svá šumivá vína jako sekty.

Na etiketě můžete také objevit:

 • Název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny užité k výrobě cuvée pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské podoblasti.
 • Název odrůdy, jestliže produkt byl nejméně z 85 % získán z vinných hroznů, které pocházejí z této odrůdy.
 • Názvy nejvýše tří odrůd, jestliže vinné hrozny, z nichž byl produkt získán, pocházejí výlučně z těchto odrůd.
 • Název vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno, dále zemi původu vína nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo těchto vinných hroznů bylo víno vyrobeno alespoň z 50 %.

Více z blogu

Newsletter