Habánské sklepy a jejich historie

Habánské sklepy byly postaveny ve Velkých Bílovicích před více než 400 lety, roku 1614, v dobách největšího rozmachu moravského vinařství. Habáni, jejich stavitelé, byli skupinou reformních novokřtěnců, mírumilovných a pokrokově smýšlejících lidí, kteří si na Moravě brzy získali respekt jako zruční řemeslníci, výborní stavitelé a především vynikající vinaři. Zakládali vinice, budovali sklepy, rovněž zavedli na tehdejší dobu pokrokové způsoby ošetřování vinné révy.

Příchod habánů na Moravu

Novokřtěnství byl reformační proud, jehož počátky sahají do 20. let 16. století ve Švýcarsku. Od katolické církve se lišil tím, že jeho přívrženci nebyli křtěni krátce po narození, ale až po dosažení dospělosti. Na jižní Moravu se dostali díky pozvání Linharta z Lichtenštejna a tato krajina se pro ně stala koncem 16. století „zemí zaslíbenou“.

Sami si podle svého představeného Jakoba Huttera říkali Hutterovi bratři. Na Moravě však byli nejčastěji nazýváni habány (toto pojmenování vzniklo zkomolením německého "haus haben" – mít dům). Prosluli jako zruční řemeslníci a zemědělci. Proto o ně měla velký zájem především vrchnost.

Odbornost a péče

Habáni byli vynikajícími odborníky na pěstování révy a výrobu vína. O tom svědčí i fakt, že vrchnost si je najímala na zakládání nových vinic a nechala je vinice udržovat až do uvedení do plodnosti. Habáni mnohé vinice také vlastnili. Každý člen komunity měl své zaměstnání, konkrétně to byli například kopáči, sklepníci či vinopalníci.

Tradice habánů přetrvává do dnešních dnů

Do současnosti se na Moravě zachovalo mnoho habánských staveb, zejména vinných sklepů. V největším z nich, postaveném v roce 1614, dnes vyrábí víno společnost stejného jména – Habánské sklepy. I 400 let po svém vybudování uchvátí sklepy návštěvníky nádherně historickou atmosférou starých časů.

Od té doby ale čas pokročil a habáni jsou ve Velkých Bílovicích už jen vzpomínkou. To podstatné z jejich éry však na jihu Moravy zůstalo. Houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a vinné révě i pečlivý dohled na každou fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví vznikají i dnes v Habánských sklepech unikátní vína s neopakovatelným charakterem – vína, která mají duši. Stejně jako před čtyřmi staletími.

Více z blogu

Newsletter