Habánské sklepy – víno s tradicí dlouhou 400 let

Habánské sklepyMalebná krajina Velkých Bílovic, slunce odrážející se v bobulích hroznového vína a pracovití habáni – tak nějak to vypadalo na jihu Moravy před čtyřmi sty lety, tedy v dobách největšího rozmachu vinařství. Tenkrát sem přišli mírumilovní a pokrokoví lidé a založili tradici, která přetrvala dodnes. Habánské sklepy, vinařství, které sídlí v jednom z původních  vinných sklepů, stále staví na vysokém podílu ruční práce a pečlivém dohledu nad každou fází výroby vína. A nese to své plody – Habánských vín si cení odborníci, milovníci vína i běžní konzumenti.

 

Velké Bílovice – staleté království moravského vína

Ne nadarmo vinaři říkají, že dobré víno dělá především kvalitní vinice. V Bílovicích jsou naprosto unikátní podmínky tvořené kombinací hlubokých úrodných sprašových půd a mírně zvlněné krajiny bohaté na dešťové srážky. Této jedinečnosti si všimli již ve 13. století, ze kdy pochází první zmínky o této vinařské obci. O dlouhé tradici vinařství svědčí i sepsání místních horenských práv (práv viniční hory - vinice) roku 1550. Bílovice byly po staletí nejbohatší obcí břeclavského panství a střediskem jeho vinařství.

Na přelomu 16. a 17.století, ještě před třicetiletou válkou, měly Velké Bílovice více než 600 ha vinic. Byla to doba největšího rozmachu vinařství na Moravě. O jeho rozvoj se podstatnou měrou zasloužili také habáni – reformní novokřtěnci. Novokřtěnství byl reformační proud mající své počátky ve 20. letech 16. století ve Švýcarsku, který se odlišoval od katolické církve tím, že nekřtil své potomky krátce po narození, ale až po dosažení dospělosti.


Velké BíloviceSami se nazývali "Huterovi bratři" podle svého představeného Jacoba Huttera, ale na Moravě jsou nejčastěji nazýváni "habány" (zkomolením německého Haus haben - mít dům). Prosluli jako zruční řemeslníci a zemědělci a proto o ně měla vrchnost velký zájem. Habáni byli vynikající vinařští odborníci. O tom svědčí i to, že vrchnost si je najímala na zakládání nových vinic a nechali je vinici pěstovat až do uvedení do plodnosti. Mnohé vinice také vlastnili.

 

Láska k vínu a dokonalé zpracování hroznů v Habánských sklepech žije dodnes

I dnes, po čtyři sta letech, se v Habánských sklepech vyrábí víno s osobitým charakterem. Při výrobě používají v Habánských sklepech jen ty nejkvalitnější hrozny a vysoký podíl ruční práce, který zajišťuje šetrný individuální přístup ke každému vínu s jejich značkou. Díky tomu vznikají pod značkou Habánské sklepy vína se skutečnou duší – vína pro opravdové znalce, kteří dokáží ocenit kvalitu, individualitu a jedinečnost.

Josef Svoboda„Při zpracování hroznů a výrobě vína se snažíme co nejvíce navázat na dědictví habánů, především na jejich píli a vinařské mistrovství, které vkládali do vína. S historií habánů, reformních novokřtěnců, zručných řemeslníků a vynikajících vinařů, jsou spojena také naše unikátní vína, například Cuvée 1614 či Cuvée Jacob Hutter, které získalo název po sjednotiteli habánů na Moravě,“ říká s odkazem na historii Josef Svoboda, ředitel vinařství Habánské sklepy.


Habánské sklepy vynikají především ve výrobě červených vín. Jejich Zweigeltrebe barrique pozdní sběr 2011 získalo loni v soutěži Vinalies Internationales zlatou medaili v kategorii červených vín.

Vinařství letos slaví přesně 400 let od svého založení. K této příležitosti vzniklo speciální logo, které zdobí lahve stáčené v roce 2014.  

Více informací o vinařství se dozvíte na jejich stránkách www.habanskesklepy.cz.

Vinice ve Velkých Bílovicích

Více z blogu

Newsletter