Modrému Portugalu přála první republika

Odrůda relativně nenáročná na polohu a půdu, které však škodí choroby a mráz – tak by se dal charakterizovat Modrý Portugal. Nevadí mu hlinité či vápenité půdy, daří se mu na suchém, štěrkovitém či písčitém podloží. Škodí mu jen země bohatá na dusík, stejně jako vlhké polohy.

Tradičně se Modrý Portugal pěstuje v Podunají. Z Rakouska, tedy nejpravděpodobnější země původu, se po roce 1840 rozšířil do Německa a okolo roku 1880 se dostal i k nám. Jeho obliba rostla, v meziválečném období byl dokonce nejrozšířenější modrou odrůdou – jeho podíl tvořil v Čechách 9 % a na Moravě dokonce 16,5 % celkové výměry vinic.

Od dob první republiky sice tato čísla klesají, přesto se v současnosti Modrý Portugal pěstuje v mnoha oblastech. Na Moravě v okolí Kyjova u Uherského Hradiště, Hustopečí a Hodonína, v Podluží, dále v obcích Kobylí, Čejkovice, Velké Pavlovice, Rakvice a Mutěnice. V Čechách jej zase najdeme na Mělnicku, Roudnicku či Čáslavsku. Hrozny na výrobu Modrých Portugalů z naší nabídky pak pocházejí například z obcí Čejkovice, Domanín, Hovorany, Starovičky či Vrbice. Všude tam se tato odrůda těší po desetiletí přízni vinařů i konzumentů, a to kvůli vysoké plodnosti a pro svěží aroma, díky kterému se dobře pije.

Více z blogu

Newsletter