Vinaři hlásí nižší úrodu, ale kvalita neutrpěla.

Vinařům počasí na konci léta skutečně nepřálo. Moravu totiž na přelomu srpna a září zasáhly vytrvalé deště, které poničily část úrody. Vinaři tak sklidili o třetinu méně hroznů než v předchozích letech.

Průběh letošního léta hrál pěstitelům vína do karet. Vinice obsypané hrozny neohrožovalo špatné počasí, škůdci ani nemoci. Nic nenaznačovalo, že by mohla být letošní úroda jakkoli poškozena.

Zlom nastal v polovině srpna, kdy Moravu zasáhly silné srážky. Ekvivalent jejich půlročního objemu tu spadl během jediného měsíce. Vydatné deště způsobily, že se voda nestačila vsakovat a hromadila se na povrchu. Příliš vysoká vlhkost pak nahrávala zvláště plísňovým onemocněním vinné révy. To se odrazilo na špatném zdraví hroznů a jejich nižší cukernatosti.

Deště zničily třetinu úrody

Aby vinaři úrodu ochránili, začali sklízet o dva týdny dříve oproti původnímu plánu. Přestože srpnové srážky pěstitele nemile překvapily, neponičily úrodu tak, jak se vinaři původně obávali. Producenti vín hlásí zhruba o třetinu nižší hektarový výnos než v minulých letech.

Extrémní počasí na konci prázdnin trápilo vinaře po celé Evropě. V konečném důsledku však bude záležet na konkrétní oblasti a odrůdě vína. Některé vinohrady byly zásadně postiženy hnilobou, některé téměř vůbec. Rané odrůdy vína byly podle pěstitelů v době sklizně poměrně vyzrálé, problematičtější mohou být hrozny, které se sklízely později.

Další práce s révou je pro víno zásadní

Milovníci vína si však nemusejí přidělávat vrásky – menší úroda nutně nemusí znamenat méně kvalitní víno nebo jeho nedostatek. Po sběru totiž přichází na řadu další práce se sklizenou révou, která je pro výsledný produkt velmi důležitá.

Hodnotit v současné chvíli letošní úrodu může být poněkud předčasné. Nezbývá než doufat, že výrobci vína odvedou se sklizenými hrozny další kus tvrdé práce a i přes ztížené podmínky se pochlubí kvalitními produkty, které znalce vín příjemně překvapí. 

Více z blogu

Newsletter